2019 zaspokajamy potrzeby finansowe

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.marketpozyczkowy.pl dotyczącej przetwarzania danych osobowych i jestem świadomy(a) przysługujących mi praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.05.2016r.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do KONKRET SP. Z O.O. w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez KONKRET SP. Z O.O. lub na zlecenie KONKRET SP. Z O.O., a także przez podmioty współpracujące z KONKRET SP. Z O.O., informacji i ofert handlowych drogą pocztową, mailową oraz sms, a także przekazywania ich bezpośrednio w rozmowie telefonicznej.

 

 

KONKRET Sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrołęce ul. Goworowska 6A, 07-410 Ostrołęka.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, KRS: 0000539702,
kapitał zakładowy 440 000 zł.

Numer wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych: RIP000014
Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych - Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK000805

 Copyright © 2015 KONKRET sp. z o.o.