logo cloud

Zaspokojenie potrzeb finansowych swoich klientów to cel, do którego dąży KONKRET. Stale pracujemy nad tym, aby klient nie wyszedł od nas z pustymi rękami.

Poprzez stworzenie szerokiej oferty produktowej (od własnych produktów do produktów firm współpracujących) dokładamy wszelkich starań, aby każdy klient otrzymał od nas ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

Wysoka jakość oferowanych usług oraz ich kompleksowość jest gwarancją spełnienia wymagań i oczekiwań klientów. Dążeniem firmy jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz utrzymanie i umacnianie pozycji firmy na rynku usług finansowych. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, co realizować będziemy poprzez:

  • rozwój firmy pod kątem spełniania wymagań i oczekiwań klientów
  • rozwój firmy pod kątem otwierania kolejnych punktów,
  • kulturalną i rzetelną obsługę klienta
  • doskonalenie i szkolenie pracowników.

Pragniemy tworzyć otwarte, pozytywne i nastawione na osiąganie sukcesów środowisko pracy. Stawiamy na prosty i zrozumiały przekaz oraz uczciwość względem klienta na każdym etapie kontaktu. Jesteśmy drużyną i gramy zespołowo. Dążymy do tego, aby klient poczuł się cząstką naszej drużyny z chwilą pierwszego kontaktu z nami.

Szybkie i łatwe pożyczki do 25 000 zł w 24h

Zła historia kredytowa nie jest istotna, jeśli masz gwaranta

wniosek rapida

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKRET sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrołęce ul. Goworowska 6A, 07-410 Ostrołęka.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, KRS: 0000539702,
kapitał zakładowy 395 300 zł.

 Copyright © 2015 KONKRET sp. z o.o.