lepsza strona

Oferta produktowa firm pożyczkowych:

  • chwilówki na oświadczenie do 2000 zł;
  • pierwsza pożyczka bez żadnych kosztów;
  • pożyczki ratalne do 25 000 zł na oświadczenie;
  • maksymalna kwota pożyczki do 40 000 zł;

Planuj i działaj bez ograniczeń - ZŁÓŻ WNIOSEK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKRET sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrołęce ul. Goworowska 6A, 07-410 Ostrołęka.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, KRS: 0000539702,
kapitał zakładowy 440 000 zł.

Numer wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych: RIP000014
Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych - Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK000805

 Copyright © 2015 KONKRET sp. z o.o.